Hva er EQ-Terapi?

01.02.2023

Ønsker du å finne mer indre glede og å ta bedre valg for deg selv? Ved å anerkjenne alle følelser, hjelper en EQ-terapeut den som får EQ-terapi, til å finne sine egne svar.

EQ-terapi er utviklet av Herdis Palsdottir og har til hensikt å hjelpe deg, som ikke har det godt med deg selv, til å bearbeide såre og vanskelige erfaringer fra barndom, ungdom eller tidligere i ditt voksne liv. Når disse erfaringene, som kanskje tar mye plass i dag, blir bearbeidet vil det bli mer plass til å leve i nuet og du vil kunne få oppleve mer glede i hverdagen.

EQ-terapi tar utgangspunkt i at vanskelige følelser som du har i dag, kan ha oppstått første gang i din barndom.

Det kan være at du kom bort fra mamma en gang dere var på butikken. Du ble stående helt alene og visste ikke hvor mamma var. Dette kan sette seg som en grunnleggende frykt for å bli forlatt.

Det kan være en opplevelse av at de voksne i ditt barndomshjem var emosjonelt ustabile og at du ubevisst tok ansvar for å stabilisere stemningen i din barndoms familie. Det kan gi seg til uttrykk ved at du i dag tar mer ansvar for hvordan andre har det, enn å ta ansvar for hvordan DU har det.

I nært samspill med din EQ-terapeut vil du få hjelp og støtte til å kjenne etter hvordan akkurat disse følelsene gir seg til uttrykk i kroppen. Du inviteres inn til å se og oppleve hvordan relasjonen du har til deg selv og andre i dag, kan henge sammen med slike barndomsopplevelser. Sammen går dere inn i følelsene og du får mulighet til å leve ut disse, trygt ledet av din EQ-terapeut. Du er aldri alene, terapeuten vil alltid være tett og nær for å skape et rom av trygghet rundt deg.

EQ-terapi går til kjernen av hvilke tanker du har om deg selv og er svært effektiv for å bygge din selvfølelse. Du får anledning til å stå opp for det lille barnet som ikke ble møtt på en god måte av foreldre, søsken, lærere eller andre som har vært betydningsfulle i din barndom.

Erfaringen vår er at EQ-terapi medfører at mennesker blir kvitt vonde opplevelser som ofte tar stor plass, de står sterkere i seg selv og dermed blir det mer plass til glede og overskudd.

EQ-terapi, utført av medlemmer i Norsk forening for EQ-terapeuter, er godkjent som et alternativt behandlingstilbud fra Helsedirektoratet.

Kilde: EQI.NO